ESPI 3/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 21.01.2020 roku

ESPI 3/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 21.01.2020 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 21.01.2020 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.400.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.400.000, co uprawniało do 57,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,68% ogólnej liczby głosów;

2) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.221.752, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.221.752, co uprawniało do 23,81% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,86% ogólnej liczby głosów;

3) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 12,86% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,71% ogólnej liczby głosów;

4) Piotr Bielawski – liczba posiadanych akcji: 510.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 510.000, co uprawniało do 5,47% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 1,58% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY