ESPI 29/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku wraz z przyjętym tekstem jednolitym Statutu

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 26.09.2017 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 7 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 8 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna szczegółowa:

  • 38 ust. 1 pkt 2 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 29/2017 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 26.09.2017 roku wraz z przyjętym tekstem jednolitym Statutu

Treść uchwał NWZ 26.09.2017 r.

IMS-Statut-Spółki-09.2017

Zmiany w Statucie IMS S.A.

PODOBNE ARTYKUŁY