ESPI 29/2015 Powołanie Zarządu Internet Media Services S.A. na kolejną kadencję

ESPI 29/2015 Powołanie Zarządu Internet Media Services S.A. na kolejną kadencję – pobierz

Życiorysy Członków Zarządu Internet Media Services S.A. – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 3 czerwca 2015 roku powołała z dniem 3 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki na kolejną kadencję w składzie:

  •  Michał Kornacki – Prezes Zarządu,
  •  Dariusz Lichacz – Wiceprezes Zarządu,
  •  Wojciech Grendziński – Wiceprezes Zarządu,
  •  Piotr Bielawski – Wiceprezes Zarządu.

Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Zarządu, zostali powołani na następną kadencję Zarządu Spółki w dniu 10 czerwca 2013 roku, a jednocześnie tego samego dnia została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki o zmianie Statutu Spółki polegająca na wydłużeniu kadencji Zarządu Spółki z dwóch do pięciu lat, która to zmiana została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 4 lipca 2013 roku. Rada Nadzorcza w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do długości aktualnej kadencji Zarządu, powołała w/w osoby w skład Zarządu Spółki na kolejne trzy lata w ramach obowiązującej – na dzień podjęcia niniejszej uchwały – pięcioletniej wspólnej kadencji Zarządu Spółki.

Żaden z Członków Zarządu Internet Media Services S.A. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODOBNE ARTYKUŁY