ESPI 28/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r.

ESPI 28/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 10.06.2019 – 14.06.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 10.06.2019 r. – 14.06.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o., 6.450 (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,88 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 25.068,98 zł. Przedmiotowe akcje zostały nabyte w ramach VII Transzy Programu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną przez OPERA Dom Maklerski Sp. z o.o.:

  • w dniu 10.06.2019 r. zrealizowano nabycie 2.250 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0070% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0070% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,90 zł;
  • w dniu 11.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,88 zł;
  • w dniu 12.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0031% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0031% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,87 zł;
  • w dniu 13.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.100 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,87 zł;
  • w dniu 14.06.2019 r. zrealizowano nabycie 1.100 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0034% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0034% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 10.06.2019 r. do 14.06.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 129,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0202% kapitału zakładowego Spółki i daje 6.450 głosów stanowiących 0,0202% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 154.089 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,48% kapitału zakładowego i dających 154.089 głosów stanowiących 0,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY