ESPI 28/2018 Zakończenie II Transzy Programu Skupu akcji własnych

ESPI 28/2018 Zakończenie II Transzy Programu Skupu akcji własnych – pobierz

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2018 z 19.06.2018 r. i 27/2018 z 20.06.2018 r., w związku z przeniesieniem przez Akcjonariuszy wszystkich zbytych akcji na rachunek Emitenta informuje, że 25 czerwca br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach II Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. z 25 maja 2017 r.

W ramach tej Transzy Spółka nabyła 640.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 12.800 zł, stanowiących 1,91% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 640.000 głosów na WZ (1,91% wszystkich głosów).

Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,70 zł za 1 akcję.

W ramach II Transzy Emitent nabył wszystkie zaoferowane do nabycie akcje własne.

Na 25 czerwca 2018 roku Emitent posiada łącznie 1.201.477 akcji własnych, o wartości nominalnej 24.030 zł, które stanowią 3,59% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 1.201.477 głosów na WZ (3,59% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY