ESPI 27/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Internet Media Services S.A. w dn. 03.06.2015 r.

ESPI 27/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Internet Media Services S.A. w dn. 03.06.2015 r. – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 03.06.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 376 077, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 376 077, co uprawniało do 47,31% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,81% ogólnej liczby głosów;

2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 462 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 462 000, co uprawniało do 40,53% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,12% ogólnej liczby głosów;

3) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 9,05% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY