ESPI 27/2014 Zmiana w zakresie znaczącej umowy finansowej

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 października br. Spółka otrzymała pozytywną decyzję kredytową banku Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie zmiany – na wniosek Spółki – wielkości linii kredytu obrotowego z 550 tys. euro na 300 tys. euro. Zmniejszenie wielkości linii kredytowej przez Emitenta wynika z dobrej i ciągle poprawiającej się sytuacji płynnościowej Spółki a tym samym mniejszych potrzeb kredytowych. Oprocentowanie kredytu pozostanie na dotychczasowym poziomie i wciąż będzie miało charakter zmienny – stawka EURIBOR 1M powiększona o marżę banku.
Również w dniu 29 października br. spółka zależna Tech Cave Sp. z o.o. otrzymała pozytywną decyzję kredytową banku Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie zmiany – na wniosek Tech Cave – wielkości linii kredytu obrotowego z 700 tys. pln na 300 tys. pln. Zmniejszenie wielkości linii kredytowej przez Tech Cave wynika z dobrej sytuacji płynnościowej Tech Cave i ogólnie dobrej oraz stale poprawiającej się sytuacji płynnościowej Grupy Kapitałowej Emitenta. Oprocentowanie kredytu pozostanie na dotychczasowym poziomie i wciąż będzie miało charakter zmienny – stawka WIBOR 1M powiększona o marżę banku.

Obecnie rozpoczęły się negocjacje dot. zmniejszenia zabezpieczeń i kowenantów kredytowych. Należy zaznaczyć, że wypełnianie dotychczasowych kowenantów nie stanowiło dla Grupy Kapitałowej Emitenta problemu. Nowe umowy kredytowe (umowa Emitenta z bankiem kończy się 31 października br., umowa Tech Cave – 5 listopada br.) podpisane zostaną najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych dni.

Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie przez nie 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 27/2014 Zmiana w zakresie znaczącej umowy finansowej

PODOBNE ARTYKUŁY