ESPI 26/2016 Modyfikacja polityki dywidendy

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że biorąc pod uwagę stabilność działalności Grupy Kapitałowej IMS (“Grupa”), w szczególności rosnące przychody abonamentowe, bardzo dobry standing finansowy Grupy oraz osiągane zgodnie z założeniami wyniki finansowe, podwyższa dwukrotnie od roku obrotowego 2016 dolny próg rekomendacji dywidendy z dotychczasowych 30% do 60% osiąganego przez Grupę rocznego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Emitent wypłaca dywidendę konsekwentnie od pierwszego roku funkcjonowania na rynku publicznym.

ESPI 26/2016 Modyfikacja polityki dywidendy

PODOBNE ARTYKUŁY