ESPI 26/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 22 października br. spółka zależna Entertainment Group Sp. z o.o. zawarła kolejne zlecenie (na kwotę 6 tys. zł) z dużym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych. W okresie ostatnich 12 miesięcy z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych Entertainment Group zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 2 079 tys. zł. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Entertainment Group usług promocyjno-eventowych. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Entertainment Group i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Entertainment Group z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym producentem i dystrybutorem napoi alkoholowych pochodzi z 15.07.2014 r., zrealizowane zostało w okresie 2014.07.25 – 2014.07.26 i opiewało na kwotę 326 tys. zł. Warunki tego zlecenia były standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.
Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta (Emitent podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym od 17.10.2014 r.).

ESPI 26/2014 Znacząca umowa

PODOBNE ARTYKUŁY