ESPI 24/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 27.05.2019 roku

ESPI 24/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 27.05.2019 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27.05.2019 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6.158.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.158.820, co uprawniało do 33,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,32% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.300.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.300.000, co uprawniało do 28,82% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,63% ogólnej liczby głosów;
3) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 16,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 9,35% ogólnej liczby głosów;
4) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.243.284, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.243.284, co uprawniało do 12,20% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,04% ogólnej liczby głosów;
5) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.200.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.200.000, co uprawniało do 6,52% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,76% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY