ESPI 24/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 24/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

zawiadomienie art. 19 MAR J. Dominiak – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 14 czerwca 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Członka Rady Nadzorczej IMS S.A. Pana Jarosława Dominiaka – dotyczącego nabycia i zbycia akcji IMS S.A.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY