ESPI 24/2015 Wypłata dywidendy

ESPI 24/2015 Wypłata dywidendy – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Internet Media Services S.A. podjęło uchwałę ws. wypłaty dywidendy za 2014 rok w wysokości 2.664.877,04 PLN, tj. 8 groszy/akcję. Wartość dywidendy na akcję za rok 2014 jest 2-krotnie wyższa od wartości dywidendy za rok 2013. Dywidendą objętych jest 33.310.963 akcji. Dzień dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło na 12 czerwca 2015 roku, termin wypłaty dywidendy to 26 czerwca 2015 roku. Dywidendą nie jest objętych 579.229 akcji stanowiących akcje własne Spółki, z których Spółka zgodnie z art. 364 par. 2 kodeksu spółek handlowych nie wykonuje praw udziałowych.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY