ESPI 24/2014 Znacząca umowa

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka, “Emitent”) informuje, że w dniu 20 października br. zawarte zostały kolejne zlecenia z jednym z domów mediowych (na kwotę 19 tys. zł), natomiast w okresie ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym Spółka zawarła szereg zleceń o łącznej wartości 2 768 tys. zł. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio oraz Digital Signage. Warunki tych zleceń są typowe dlatego rodzaju usług na rynku.

Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem ani w istotny sposób wolumenem w skali roku od innych zleceń zawieranych przez Emitenta w ciągu poprzednich 3 lat. Największe zlecenie w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym domem mediowym pochodzi z 10.01.2014 r., zrealizowane zostało w okresie 2014.01.20 – 2014.02.02 i opiewało na kwotę 93 tys. zł. Warunki tego zlecenia były standardowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.
Kryterium uznania tych umów za istotne jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta (Emitent podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym spółek notowanych na rynku regulowanym od 17.10.2014 r.).

PODOBNE ARTYKUŁY