ESPI 23/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 06.06.2018 roku

ESPI 23/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 06.06.2018 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 06.06.2018 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.300.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.300.000, co uprawniało do 40,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 15,82% ogólnej liczby głosów;
2) CACHEMAN LIMITED – liczba posiadanych akcji: 2.980.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.980.000, co uprawniało do 22,94% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik – liczba posiadanych akcji: 2.630.019, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.630.019, co uprawniało do 20,25% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 7,85% ogólnej liczby głosów.
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.298.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.298.000, co uprawniało do 9,99% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,87% ogólnej liczby głosów.

PODOBNE ARTYKUŁY