ESPI 23/2017 Zakończenie IV Transzy skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 7 lipca br, informuje, że 12 lipca br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach IV Transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. („ZWZ”) z 9 czerwca 2016 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 396.349 akcji o łącznej wartości nominalnej 7.926,98 zł, stanowiących 1,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów). Akcje były nabywane przez Spółkę po cenie 3,60 zł za 1 akcję.

Na 12 lipca 2017 roku Emitent posiada 396.349 akcji własnych, o wartości nominalnej 7.926,98  zł, które stanowią 1,18% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 396.349 głosów na WZ (1,18% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.
Szczegółowa podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

ESPI 23/2017 Zakończenie IV Transzy skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY