ESPI 22/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 06.06.2018 roku.

ESPI 22/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 06.06.2018 roku. – pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 06.06.2018 r. – pobierz

Tekst jednolity Statutu IMS S.A. – pobierz

Zmiany w Statucie Spółki – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 06.06.2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 28 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 29 – tekst jednolity Statutu. W załączeniu Zarząd przekazuje wykaz dotychczasowych i zmienionych postanowień Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było uchwał poddanych pod głosowanie, a nie podjętych  i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§19 ust. 1 pkt 6 oraz 7, 8, 9 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY