ESPI 21/2017 Stopa redukcji w IV Transzy skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu nr 20/2017 z 14 czerwca br. oraz wypełniając zapisy pkt. 8 Zaproszenia do składania Ofert Zbycia Akcji IMS S.A., Zarząd IMS S.A. informuje, że w IV Transzy skupu akcji własnych nie wystąpi redukcja Ofert Zbycia Akcji. Spółka dokona nabycia wszystkich 396.349 akcji objętych złożonymi Ofertami Zbycia Akcji.

ESPI 21/2017 Stopa redukcji w IV Transzy skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY