ESPI 20/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 20 sierpnia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Zarządu Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia 65 000 szt. akcji Spółki Internet Media Services S.A., po cenie 1,60zł/akcję, na podstawie transakcji zawartej na rynku NewConnect w trybie transakcji pakietowej poza sesyjnej, w dniu 19 sierpnia 2014, przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu.

PODOBNE ARTYKUŁY