ESPI 2/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 04.01.2019 r. do 10.01.2019 r.

ESPI 2/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 04.01.2019 r. do 10.01.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 04.01.2019 – 10.01.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 04.01.2019 r. – 10.01.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 9.100 (dziewięć tysięcy sto) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,74 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 34.139,01 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 04.01.2019 r. zrealizowano nabycie 2.273 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0068% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0068% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,54 zł;
  • w dniu 07.01.2019 r. zrealizowano nabycie 1.552 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0046% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0046% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,77 zł;
  • w dniu 08.01.2019 r. zrealizowano nabycie 880 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0026% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0026% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,73 zł;
  • w dniu 09.01.2019 r. zrealizowano nabycie 3.090 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0092% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0092% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł;
  • w dniu 10.01.2019 r. zrealizowano nabycie 1.305 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 04.01.2019 r. do 10.01.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 182,00 zł. Nabyty pakiet akcji stanowi 0,0272% kapitału zakładowego Spółki i daje 9.100 głosów stanowiących 0,0272% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 1.675.657 sztuk akcji własnych, stanowiących 5,00% kapitału zakładowego i dających 1.675.657 głosów stanowiących 5,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 29.11.2018 roku, 1.627.068 akcji własnych zostanie umorzonych. Akcje nabywane w ramach VI Transzy nie biorą udziału w procesie umorzenia wynikającego z ww. Uchwały.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY