ESPI 2/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 s tycznia 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna przez Członka Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., w trybie:
– transakcji sesyjnych zwykłych, w okresie listopad – grudzień 2013 r.,
– transakcji zawartej na podstawie umowy cywilno-prawnej poza Alternatywnym System em Obrotu, w dniu 03.01.2014 r.
Powyżs ze trans akcje nas tępowały w dniach:
13.11.2013 r. kupno 180 akcji Spółki po cenie 1,45 zł,
13.11.2013 r. kupno 100 akcji Spółki po cenie 1,48 zł,
13.11.2013 r. kupno 100 akcji Spółki po cenie 1,40 zł,
13.11.2013 r. kupno 10 akcji Spółki po cenie 1,45 zł,
14.11.2013 r. kupno 20 akcji Spółki po cenie 1,40 zł,
20.11.2013 r. kupno 70 akcji Spółki po cenie 1,32 zł,
18.12.2013 r. kupno 10 akcji Spółki po cenie 1,53 zł,
03.01.2014 r. kupno 45 000 akcji Spółki po cenie 1,15 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY