ESPI 19/2016 Ustalenie warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu

W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2016 z dnia 14 marca br. oraz w związku z Uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 1 grudnia 2015 r., Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, że po uzyskaniu w dniu dzisiejszym pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

ESPI 19/2016 Ustalenie warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu

Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia warunków odsprzedaży akcji własnych nabytych w ramach Programu Skupu

PODOBNE ARTYKUŁY