ESPI 17/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r.

Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r. – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 01.03.2019 r. – 07.03.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 9.280 (dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,38 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 40.718,54 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 01.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.350 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0042% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0042% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,28 zł;
  • w dniu 04.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.710 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0054% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0054% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,42 zł;
  • w dniu 05.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.810 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0057% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0057% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,39 zł;
  • w dniu 06.03.2019 r. zrealizowano nabycie 2.560 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0080% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0080% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,40 zł;
  • w dniu 07.03.2019 r. zrealizowano nabycie 1.850 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0058% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0058% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,37 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 185,60 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0291% kapitału zakładowego Spółki i daje 9.280 głosów stanowiących 0,0291% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie, Spółka posiada łącznie 134.794 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,42% kapitału zakładowego i dających 134.794 głosów stanowiących 0,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY