ESPI 17/2016 Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż łączna wartość podpisanych zleceń dotyczących świadczonych usług pomiędzy Emitentem a domem mediowym Initiative Media Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 1.856 tys. zł netto. Zlecenia dotyczą świadczenia przez Emitenta usług reklamowych audio i Digital Signage oraz zakupu przez Emitenta od Initiative Media Warszawa Sp. z o.o. usług pośrednictwa reklamowego. Warunki tych zleceń są typowe dla tego rodzaju usług na rynku. Zlecenia są standardowe dla działalności Emitenta i nie odbiegają przedmiotem od innych zleceń zawieranych przez Emitenta z Initiative Media Warszawa Sp. z o.o. w poprzednich latach. Największe zlecenie z tym domem mediowym zawarte w okresie ostatnich 12 miesięcy pochodzi z dnia 14.05.2015 r., opiewa na kwotę 391 tys. zł i dotyczy usług reklamowych audio świadczonych przez Emitenta. Warunki tego zlecenia są standardowe i typowe, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych zleceń.

Kryterium uznania tych zleceń za znaczące jest przekroczenie przez nie łącznie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

ESPI 17/2016 Obroty handlowe o wartości znaczącej umowy

PODOBNE ARTYKUŁY