ESPI 17/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 lipca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 6 500 szt. akcji Internet Media Services S.A. przez podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz nabycia 21 600 szt. akcji Internet Media Services S.A. przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, w okresie od 11.07.2014 r. do 30.07.2014 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
11.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1 000 akcji Spółki po cenie 1,69 zł,
15.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1 016 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
15.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 500 akcji Spółki po cenie 1,71 zł,
16.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 3 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
18.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1 500 akcji Spółki po cenie 1,69 zł,
18.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 3 105 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
25.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1 500 akcji Spółki po cenie 1,72 zł,
28.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 2 209 akcji Spółki po cenie 1,73 zł,
28.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 7 770 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
30.07.2014 r. sprzedaż w obrocie pozasesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 6 500 akcji Spółki po cenie 1,50 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY