ESPI 16/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 lipca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowym i od Członka Zarządu Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna 17 297 szt. akcji Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect, w okres ie od 02.07.2014 r. do 07.07.2014 r.,
Powyższe transakcje następowały w dniach:
02.07.2014 r. kupno 3 997 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
04.07.2014 r. kupno 6 120 akcji Spółki po cenie 1,73 zł,
04.07.2014 r. kupno 3 880 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
07.07.2014 r. kupno 1 750 akcji Spółki po cenie 1,72 zł,
07.07.2014 r. kupno 1 550 akcji Spółki po cenie 1,71 zł,

PODOBNE ARTYKUŁY