ESPI 15/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

ESPI 15/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 22.02.2019 – 28.02.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 22.02.2019 r. – 28.02.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 7.712 (siedem tysięcy siedemset dwanaście) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,13 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 31.961,19 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 22.02.2019 r. zrealizowano nabycie 1.190 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0037% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0037% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,02 zł;
  • w dniu 25.02.2019 r. zrealizowano nabycie 1.600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0050% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0050% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,00 zł;
  • w dniu 26.02.2019 r. zrealizowano nabycie 400 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0013% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0013% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,04 zł;
  • w dniu 27.02.2019 r. zrealizowano nabycie 2.240 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0070% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0070% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,22 zł;
  • w dniu 28.02.2019 r. zrealizowano nabycie 2.282 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0072% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0072% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,23 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 22.02.2019 r. do 28.02.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 154,24 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0242% kapitału zakładowego Spółki i daje 7.712 głosów stanowiących 0,0242% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie, Spółka posiada łącznie 125.514 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,39% kapitału zakładowego i dających 125.514 głosów stanowiących 0,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY