ESPI 15/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja Informacji

ESPI 15/2015 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja Informacji – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu 34/2014, że w dniu 24 marca 2015 roku Strony porozumienia tj. Internet Media Services S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o. oraz Pan Jacek Kwaśniak (prezes i 98% udziałowiec spółki Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.) przedłużyły do dnia 30 czerwca 2015 roku termin zakończenia negocjacji i podpisania finalnej umowy inwestycyjnej.

PODOBNE ARTYKUŁY