ESPI 15/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 lipca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 35 000 szt. akcji spółki oraz nabycia 46 964 szt. akcji spółki przez:
Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 25.06.2014 r. do 03.07.2014 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
25.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 91 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
26.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 2 709 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
26.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 300 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
26.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4 674 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
30.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 8 000 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 2 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 10 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4 000 akcji Spółki po cenie 1,69 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1 115 akcji Spółki po cenie 1,69 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 10 000 akcji Spółki po cenie 1,68 zł,
01.07.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 4 075 akcji Spółki po cenie 1,68 zł,
03.07.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 35.000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY