ESPI 14/2020 Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS – aktualizacja informacji

Raport: Informacja nt. wpływu pandemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej IMS – aktualizacja informacji – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 z dnia 16 marca br. informuje o aktualnej sytuacji Grupy IMS:

I. Sprzedaż i płynność

Styczeń i luty były „standardowymi” miesiącami sprzedażowymi. W marcu, gdzie przez 58% dni trwał „lockdown”, spółki Grupy IMS zanotowały spadek sprzedaży w stosunku do lutego na poziomie 5%-20%. Wyjątkiem jest IMS events, gdzie ze względu na specyfikę branży, odwołane zostały w zasadzie wszystkie imprezy. Tutaj spadek wyniósł ponad 80% (wartościowo to jednak tylko 77 tys. zł). Kluczowe z punktu widzenia Grupy IMS jest to, że utrzymujemy poziom lokalizacji abonamentowych. Klienci generalnie nie rozwiązują umów abonamentowych, oczekują przede wszystkim obniżek lub czasowego zawieszenia świadczenia usługi – dotyczy klientów, którzy w wyniku decyzji władz państwowych musieli zamknąć punkty sprzedaży. Z kolei liczne grono klientów reklamowych deklaruje, że niewydane dotychczas pieniądze zostaną wydane jak zaczną działać w normalnym zakresie galerie handlowe. 

Grupa IMS posiada dostępne na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego niewykorzystane linie kredytowe w wysokości 15 mln zł. Mimo ich zapadalności dopiero w lipcu br., zarząd Emitenta, celem zapewnienia bezpieczeństwa organizacji, już rozpoczął działania dotyczące ich przedłużenia.

II. Działania oszczędnościowe

Szeroko i sprawnie wdrożone zostały następujące działania oszczędnościowe:

A/ Restrukturyzacja zatrudnienia. Zatrudnienie w całej Grupie IMS zredukowane zostało o 30 osób (ok. 20% całości). Dodatkowo, wszystkim osobom w całej Grupie IMS obniżone zostały wynagrodzenia. Szacowane oszczędności z ww. tytułów to 480 tys. zł miesięcznie. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie do miejsc pracy w okresie kwiecień – czerwiec. Szacowana miesięczna kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Razem oszczędności dotyczące zatrudnienia plus dofinansowanie do miejsc pracy stanowią ponad 50% miesięcznych wydatków Grupy IMS na wynagrodzenia stałe. Wstrzymana została wypłata wszystkich niewypłaconych dotychczas premii.

B/ Negocjacje z dostawcami. W II połowie marca rozpoczęliśmy renegocjacje wszystkich możliwych kosztów we wszystkich spółkach Grupy. Większość współpracujących z nami firm zachowała się po partnersku i zgodziła na różnego rodzaju obniżki i upusty. Uzyskane na ten moment obniżki to kwota blisko 100 tys. zł/miesiąc w okresie kwiecień – czerwiec.

Zarząd Emitenta na bieżąco śledzi informacje dotyczące tzw. tarczy antykryzysowej i możliwości wykorzystania różnego rodzaju wsparcia przez spółki Grupy IMS.

III. Pracownicy, funkcjonowanie organizacji

Grupa IMS funkcjonuje normalnie. Zdecydowana większość osób pracuje zdalnie. Cały czas pracujemy z naszymi klientami odnośnie sprzedaży i płatności. Nawet w czasach kryzysu pozyskujemy nowych klientów i podpisujemy umowy na nowe lokalizacje abonamentowe.

PODOBNE ARTYKUŁY