ESPI 14/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 15.02.2019 r. do 21.02.2019 r.

ESPI 14/2019 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 15.02.2019 r. do 21.02.2019 r. – pobierz

Zestawienie transakcji 15.02.2019 – 21.02.2019 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 15.02.2019 r. – 21.02.2019 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 10.225 (dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 4,01 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 41.142,39 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 15.02.2019 r. zrealizowano nabycie 2.895 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0091% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0091% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,00 zł;
  • w dniu 18.02.2019 r. zrealizowano nabycie 2.250 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0071% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0071% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,02 zł;
  • w dniu 19.02.2019 r. zrealizowano nabycie 3.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0094% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0094% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,02 zł;
  • w dniu 20.02.2019 r. zrealizowano nabycie 770 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0024% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0024% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,01 zł;
  • w dniu 21.02.2019 r. zrealizowano nabycie 1.310 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0041% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0041% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,02 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 15.02.2019 r. do 21.02.2019 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 204,50 zł. Nabyty pakiet  akcji stanowi 0,0321% kapitału zakładowego Spółki i daje 10.225 głosów stanowiących 0,0321% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie, Spółka posiada łącznie 117.802 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,37% kapitału zakładowego i dających 117.802 głosów stanowiących 0,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY