ESPI 14/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 lipca 2014 roku zawiadomień w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finans owym i od dwóch członków Zarządu i jednego menedżera sprzedaży mającego stały dostęp do informacji poufnych.

Zawiadomienie dotyczy:
1) transakcji kupna 130 000 sztuk akcji Spółki Internet Media Services S.A. po cenie 0,02 zł, przez jednego z członków Zarządu Spółki, w trybie transakcji objęcia akcji w ram ach program u motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 02.07.2014 r.
2) transakcji kupna oraz sprzedaży, przez jednego z członków Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., w trybie:
– trans akcji sesyjnych zwykłych: w okresie od 15.05.2014 r. do 17.06.2014 r., w dniu 30.06.2014 r. oraz w dniu 02.07.2014 r. (2 tys. akcji);
– transakcji kupna 200 000 sztuk akcji po cenie 0,02 zł, w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 02.07.2014 r.,
– trans akcji sprzedaży 9 796 sztuk akcji po cenie 2,25 zł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (skup akcji własnych organizowany przez Spółkę) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 26.06.2014 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
2014-05-15 kupno 40 akcji Spółki po cenie 1,56 zł,
2014-05-15 s przedaż 10 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
2014-05-16 s przedaż 2 akcji Spółki po cenie 1,63 zł,
2014-05-19 s przedaż 138 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
2014-05-20 s przedaż 250 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
2014-05-22 kupno 49 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
2014-05-22 kupno 1 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2014-05-28 kupno 1 048 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
2014-05-28 kupno 650 akcji Spółki po cenie 1,60 zł,
2014-05-28 kupno 502 akcji Spółki po cenie 1,66 zł,
2014-05-29 kupno 3 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2014-05-30 kupno 1 500 akcji Spółki po cenie 1,70 zł,
2014-06-16 kupno 1 000 akcji Spółki po cenie 1,82 zł,
2014-06-17 kupno 2 000 akcji Spółki po cenie 1,82 zł,
2014-06-26 s przedaż 9 796 akcji Spółki po cenie 2,25 zł,
2014-06-30 kupno 796 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
2014-06-30 kupno 920 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
2014-06-30 kupno 80 akcji Spółki po cenie 1,77 zł,
2014-07-02 kupno 200 000 akcji Spółki po cenie 0,02 zł,
2014-07-02 kupno 2 000 akcji Spółki po cenie 1,70 zł.
3) transakcji kupna oraz sprzedaży, przez jednego z menedżerów sprzedaży mających stały dostęp do informacji poufnych akcji Internet Media Services S.A. w trybie:
– transakcji kupna 30 000 sztuk akcji po cenie 0,02 zł, w trybie transakcji objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego (zatwierdzonego przez NWZA w dniu 09.01.2013 r.) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 02.07.2014 r.,
– transakcji sprzedaży 9 796 sztuk akcji po cenie 2,25 zł, na podstawie umowy cywilnoprawnej (skup akcji własnych organizowany przez Spółkę) poza Alternatywnym Systemem Obrotu w dniu 25.06.2014 r.

PODOBNE ARTYKUŁY