ESPI 13/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok

Raport ESPI 13/2020 Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2019 rok – POBIERZ

Zarząd IMS S.A. informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok. Oba raporty opublikowane zostaną 29 kwietnia 2020 r., a nie jak Spółka pierwotnie informowała 31 marca 2020 r. (zg. z raportem bieżącym nr 1/2020 z 20 stycznia 2020 r.).

Podstawa prawna szczegółowa: §80 ust. 2 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

PODOBNE ARTYKUŁY