ESPI 13/2016 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportów nr 34/2014, 15/2015, 38/2015, 47/2015, 54/2015, 62/2015 oraz 70/2015, Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 23 lutego 2016 roku, strony porozumienia dotyczącego projektu Funbox tj. IMS S.A., Laboratorium Projektów Innowacyjnych Sp. z o.o.(„LabPi”) oraz Pan Jacek Kwaśniak (większościowy udziałowiec i Prezes LabPi) przedłużyły najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 roku termin końcowych ustaleń i podpisania umowy inwestycyjnej. Kolejne wydłużenie terminu wynika z toczących się negocjacji pomiędzy stronami. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję, że w przypadku niepodpisania w w/w terminie umowy inwestycyjnej, Emitent odstąpi od dalszego procedowania w tym zakresie.

ESPI 13/2016 Wstępne porozumienie ws. nowego przedsięwzięcia – aktualizacja informacji

PODOBNE ARTYKUŁY