ESPI 13/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 czerwca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia przez: Członka Rady Nadzorczej Spółki, podmiot zależny od Członka Rady
Nadzorczej Spółki oraz osoby blisko z nim związanej akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 18.06.2014 r. do 23.06.2014 r. 64.613 szt. akcji Spółki.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
18.06.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 10.000 akcji Spółki po cenie 1,40 zł,
23.06.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 24.490 akcji Spółki po cenie 2,25 zł,
23.06.2014 r. sprzedaż w obrocie poza sesyjnym na podstawie umów cywilnoprawnych 30.123 akcji Spółki po cenie 2,25 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY