ESPI 12/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r.

ESPI 12/2018 Informacja ws. skupionych akcji własnych w okresie od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r.- pobierz

Zestawienie transakcji okres 12.03.2018 – 16.03.2018 – pobierz

Zarząd IMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w okresie 12.03.2018 r. – 16.03.2018 r. Spółka nabyła, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., 5.131 (pięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji własnych po średniej cenie jednostkowej 3,78 zł. Łączna cena nabycia, uwzględniając koszty skupu, wyniosła 19.462,45 zł.

Zgodnie z informacją przekazaną przez IPOPEMA Securities S.A.:

  • w dniu 12.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.513 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0045% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0045% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
  • w dniu 13.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.000 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0030% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0030% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,79 zł;
  • w dniu 14.03.2018 r. zrealizowano nabycie 700 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0021% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0021% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,78 zł;
  • w dniu 15.03.2018 r. zrealizowano nabycie 1.318 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0039% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0039% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,76 zł;
  • w dniu 16.03.2018 r. zrealizowano nabycie 600 akcji IMS S.A. stanowiących 0,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 3,84 zł.

Szczegółowe zestawienie transakcji przeprowadzonych w okresie od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r. zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,02 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 102,62 zł. Nabyty pakiet 5.131 akcji stanowi 0,0153% kapitału zakładowego Spółki i daje 5.131 głosów stanowiących 0,0153 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie Spółka posiada łącznie 559.441 sztuk akcji własnych, stanowiących 1,67% kapitału zakładowego i dających 559.441 głosów stanowiących 1,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Podstawa szczegółowa: Art. 2 ust. 2 i 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2016/1052

PODOBNE ARTYKUŁY