ESPI 12/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 12/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 3 marca 2015 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Zarządu Spółki. Zawiadomienie dotyczy transakcji kupna przez Członka Zarządu Spółki akcji Internet Media Services S.A., na Rynku Głównym GPW, w trybie transakcji sesyjnych zwykłych, w okresie od dnia 4 lutego 2015 r. do dnia 26 lutego 2015 r.

Powyższe transakcje następowały w dniach:

  • 04.02.2015 r. kupno 2 377 akcji Spółki po cenie 2,36 zł,
  • 05.02.2015 r. kupno 3 000 akcji Spółki po cenie 2,40 zł,
  • 06.02.2015 r. kupno 1 623 akcji Spółki po cenie 2,39 zł,
  • 26.02.2015 r. kupno 1 000 akcji Spółki po cenie 2,26 zł,
  • 26.02.2015 r. kupno 5 000 akcji Spółki po cenie 2,31 zł,
  • 26.02.2015 r. kupno 4 000 akcji Spółki po cenie 2,27 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY