ESPI 12/2014 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 czerwca 2014 roku zawiadomienia w trybie art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia przez Członka Rady Nadzorczej Spółki, akcji Internet Media Services S.A. w okresie od 15.05.2014 r. do 10.06.2014 r.
Powyższe transakcje następowały w dniach:
15.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.610 akcji Spółki po cenie 1,56 zł,
15.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 64 akcji Spółki po cenie 1,57 zł,
15.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 10 akcji Spółki po cenie 1,59 zł,
21.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 5.000 akcji Spółki po cenie 1,72 zł,
23.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,63 zł,
26.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 700 akcji Spółki po cenie 1,68 zł,
27.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 32 akcji Spółki po cenie 1,60 zł,
27.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 968 akcji Spółki po cenie 1,65 zł,
28.05.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,61 zł,
09.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,74 zł,
09.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 223 akcji Spółki po cenie 1,75 zł,
10.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 1.000 akcji Spółki po cenie 1,83 zł,
10.06.2014 r. nabycie na rynku New Connect w trybie transakcji sesyjnych zwykłych 9.000 akcji Spółki po cenie 1,78 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY