ESPI 11/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

ESPI 11/2018 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki – pobierz

Zawiadomienie art. 19 MAR P. Bielawski – pobierz

Zarząd IMS S.A. informuje o otrzymaniu 15 marca 2018 roku zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprezesa Zarządu IMS S.A. Pana Piotra Bielawskiego – dotyczącego zbycia 10.000 akcji IMS S.A.

 

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

PODOBNE ARTYKUŁY