ESPI 11/2016 Zakończenie II transzy Programu Skupu akcji własnych

Zarząd IMS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 5 lutego br. został zakończony i rozliczony skup akcji własnych w ramach II transzy Programu Skupu, realizowanego na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 01.12.2015 r. W ramach tej Transzy Spółka nabyła 786 220 akcji o łącznej wartości nominalnej 15 724,40 zł, stanowiących 2,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 786 220 głosów na WZ (2,34% wszystkich głosów).

Spółka posiada ponadto 2 166 064 akcje własne (o łącznej wartości nominalnej 43.321,28 zł; stanowiące 6,43% kapitału zakładowego Emitenta; uprawniające do 2 166 064 głosów na WZ, tj. 6,43% wszystkich głosów) nabyte:

1) w dniach 18 i 21 grudnia 2015 r. (I Transza skupu realizowanego na podstawie Uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 01.12.2015 r.), w ilości 2 000 000, o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł, które stanowią 5,94% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2 000 000 głosów na WZ (5,94% wszystkich głosów);

2) w okresie od 15 czerwca 2015 r. do 24 lipca 2015 r. (poprzedni skup realizowany na podstawie Uchwały nr 9 NWZ Spółki z dnia 17.02.2014 r.), w ilości 166 064, o łącznej wartości nominalnej 3.321,28 zł, które stanowią 0,49% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 166 064 głosów na WZ (0,49% wszystkich głosów). Akcje nabyte w okresie 15.06.2015 r. – 24.07.2015 r. (166 064 akcje) zgodnie z Uchwałą nr 9 NWZ Spółki z 17.02.2014 r. mogą podlegać wyłącznie umorzeniu.

Na dzień 5 lutego 2016 roku Emitent posiada łącznie 2 952 284 akcje własne, o łącznej wartości nominalnej 59 045,68 zł, które stanowią 8,77% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do 2 952 284 głosów na WZ (8,77% wszystkich głosów).

Emitent zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu z posiadanych akcji własnych.

ESPI 11/2016 Zakończenie II transzy Programu Skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY