ESPI 11/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

ESPI 11/2015 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 19.02.2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

1) Dariusz Sławomir Lichacz – liczba posiadanych akcji: 6 376 077, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6 376 077, co uprawniało do 44% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 18,81% ogólnej liczby głosów;

2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5 460 000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5 460 000, co uprawniało do 37,7% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 16,11% ogólnej liczby głosów;

3) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1 220 204, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1 220 204, co uprawniało do 8,4% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,60% ogólnej liczby głosów;

4) Grupa Kapitałowa G-8 Inwestycje Sp. z o.o. – liczba posiadanych akcji: 900 565, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 900 565, co uprawniało do 6,2% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 2,66% ogólnej liczby głosów

PODOBNE ARTYKUŁY