ESPI 10/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 lutego 2016 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zawiadomienie dotyczy transakcji sprzedaży 17 277 szt. akcji Spółki:

– w trybie transakcji przeprowadzonych na rynku równoległym GPW w okresie od 15.01.2016 r. do 25.01.2016 r., które następowały w dniach:

  • 15.01.2016 r. sprzedaż 1 165 akcji Spółki po cenie 2,09 zł,
  • 20.01.2016 r. sprzedaż 2 070 akcji Spółki po cenie 1,99 zł,
  • 25.01.2016 r. sprzedaż 3 745 akcji Spółki po cenie 2,07 zł,
  • 25.01.2016 r. sprzedaż 87 akcji Spółki po cenie 2,08 zł,

– w trybie transakcji przeprowadzonej w obrocie pozasesyjnym na podstawie umowy cywilnoprawnej 29.01.2016 r. sprzedaż 10 210 akcji Spółki po cenie 2,15 zł.

ESPI 10/2016 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY