ESPI 10/2015 Treść uchwał podjętych na NWZA Internet Media Services S.A. w dn. 19.02.2015

ESPI 10/2015 Treść uchwał podjętych na NWZA Internet Media Services S.A. w dn. 19.02.2015 – pobierz

Treść uchwał NWZA 19.02.2015 – pobierz

Zmiany w Statucie IMS S.A. – pobierz

Tekst jednolity Statutu Internet Media S.A. – pobierz

Regulamin Rady Nadzorczej IMS S.A. – pobierz

Zarząd Internet Media Services S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 19.02.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 7 zawiera zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 8 – tekst jednolity Statutu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał i nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad.

Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 2 oraz 7 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.

PODOBNE ARTYKUŁY