ESPI 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

ESPI 1/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku – pobierz

Zarząd IMS S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

  1. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

– raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 29.05.2018 r.

– raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 29.11.2018 r.

  1. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 29.08.2018 r.
  2. Raport roczny – jednostkowy za 2017 rok – 24.04.2018 r.
  3. Raport roczny – skonsolidowany za 2017 rok – 24.04.2018 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2017 r. i II kwartał 2018 r.

Podstawa szczegółowa: §103 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODOBNE ARTYKUŁY