ESPI 1/2016 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje o powzięciu informacji w dniu 7 stycznia 2016 roku o wpływie zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt. 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit a) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” od FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zbyciu w dniu 23 grudnia 2015 roku 1.465.746 akcji Spółki powodującym zmniejszenie stanu posiadania akcji przez Akcjonariusza poniżej 10%.

ESPI 1/2016 Zmiana stanu posiadania znacznych pakietów akcji

Zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY