EBI 8/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 12 marca br. Spółka otrzymała podpisaną umowę z wiodącą siecią sprzedaży artykułów budowlanych i wyposażenia domu, na dostawę usług abonamentowych audio w sklepach tej firmy na terenie Polski. W ramach umowy IMS SA będzie dostarczała dedykowany program muzyczny. Umowa została zawarta na 3 lata, przychody z tytułu umowy w okresie jej trwania przekroczą 300 tys. zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 8/2014 Zawarcie istotnej umowy abonamentowej

PODOBNE ARTYKUŁY