EBI 7/2014 Program skupu akcji własnych

Program skupu akcji własnych W nawiązaniu do Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. z dnia 17 lutego 2014 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Program Skupu akcji własnych. Pierwsza transza skupu zrealizowana zostanie po zakończeniu okresów zamkniętych związanych z raportami rocznymi za 2013 rok oraz raportem za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 7/2014 Program skupu akcji własnych

Program skupu akcji własnych

PODOBNE ARTYKUŁY