EBI 6/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internet Media Services S.A. w dniu 17 lutego 2014 r.

Zarząd Internet Media Services SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 17.02.2014 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 6/2014 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Internet Media Services S.A. w dniu 17 lutego 2014 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

PODOBNE ARTYKUŁY