EBI 3/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 17 lutego 2014 r.

Zarząd Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie, w oparciu o Art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Puławskiej 366 o godzinie 12:00.

Zarząd IMS SA przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu NWZ wraz z projektami uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz załącznik do uchwały nr 4.

W uzupełnieniu tych informacji Spółka podaje, że uchwała nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu, natomiast uchwała nr 8 – tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), pkt. 2) i pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 3/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Media Services S.A. na dzień 17 lutego 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA i projekty uchwał

Wzór pełnomocnictwa

Regulamin Programu Motywacyjnego II tekst jednolity

PODOBNE ARTYKUŁY