EBI 2/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd Internet Media Services S.A. przekazuje poniżej terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku:

Raporty kwartalne:

  • 1. za IV kwartał 2013 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 13.02.2014 r.
  • 2. za I kwartał 2014 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 15.05.2014 r.
  • 3. za II kwartał 2014 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 13.08.2014 r.
  • 4. za III kwartał 2014 r. – jednostkowy i skonsolidowany – 13.11.2014 r.

Raporty roczne:

  • 1. za rok 2013 – jednostkowy i skonsolidowany – 29.04.2014 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 2/2014 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

PODOBNE ARTYKUŁY