EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

Zarząd Internet Media Services S.A. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2014 r. otrzymał uchwałę nr 431/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 kwietnia 2014 r., na mocy której Zarząd GPW S.A. wyznaczył dzień 14 kwietnia 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 Internet Media Services S.A. o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLINTMS00019”. O wprowadzeniu akcji serii F2 do obrotu Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 4 kwietnia br.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

EBI 11/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F2

PODOBNE ARTYKUŁY